Paraphrase"POPULATION IN CITIES"(Diễn đạt"người sống ở khu vực thành thị"tiếng anh)

· Paraphrase

Bên cạnh HƯỚNG DẪN TỪNG BƯỚC CÁCH LÀM BÀI TẬP MẪU IELTS READING DẠNG FILL IN THE GAP thí sinh có thể tham khảo thêm Paraphrase"POPULATION IN CITIES" IELTS

1. urban/city dwellers

2. people who live in urban areas

3. people who live in (major/large) cities

4. people living in metropolitan areas

5. urban population

6. population in urban areas

7. urban/city residents

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng từ "resident" tiếng anh

8. urbanites

9. urban/city inhabitants

10. inhabitants of cities

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK