Cách dùng danh từ"urbanite"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"urbanite"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"urbanite"

1."urbanite"là danh từ đếm được

2. Cách dùng

Mang nghĩa"dân cư thành phố"

=a resident of an urban community; city dweller

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • China's increasingly affluent urbanites embrace all the trappings of the modern world.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK