Paraphrase "poor countries" (Diễn đạt "nước nghèo"tiếng anh)

· Paraphrase

Bên cạnh phân tích kĩ càng đề thi IELTS GENERAL TASK 2 ngày 4/8/2020, kèm bài sửa cho hs đi thi thật, IELTS TUTOR hướng dẫn Paraphrase "poor countries" (Diễn đạt "nước nghèo"tiếng anh)

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn Paraprase"poor people" tiếng anh

II. Paraphrase "poor countries" (Diễn đạt "nước nghèo"tiếng anh)

1. developing countries / developing nations

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng tính từ "developing"

2. impoverished countries

3. poorer nations

4. less fortunate countries

IELTS TUTOR hướng dẫn CÁCH DÙNG "LESS" TIẾNG ANH

5. heavily indebted poor countries / highly indebted poor countries

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0