Cách dùng danh từ"self"tiếng anh

· Cách dùng từ

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"self"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng

1."self"vừa là danh từ đếm được, vừa không đếm được

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"bản chất; cá tính của ta; bản thân; cái tôi"

=what you feel and want, rather than what other people feel and want/Your self is your basic personality or nature, especially considered in terms of what you are really like as a person

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Với nghĩa này, self vừa là danh từ đếm được, vừa không đếm được 

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • All he ever thinks about is self. 
 • Young babies do not have a fully developed sense of self.
 • You're looking more like your usual self. 
 • She was back to her old self again
 • the commitment of the whole self to a relationship (IELTS TUTOR giải thích: sự ràng buộc toàn bộ bản thân ta vào một mối quan hệ)

 • I want to explore and get in touch with my inner self. 
 • The face is the true self visible to others.
 •  ...our subconscious selves.

2.2. Mang nghĩa"sự chăm chú vào lợi ích bản thân& thú vui bản thân"

=interest only in your own advantage:

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Với nghĩa này, self là danh từ không đếm được 

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Her reply was typical of her constant regard for self.
 • self is a bad guide to happiness (IELTS TUTOR giải thích: chỉ chăm chú vào mình thì khó đạt được hạnh phúc)
 • you always put self first (IELTS TUTOR giải thích: lúc nào anh cũng đặt mình lên trên hết)
 • she has no thought of self (IELTS TUTOR giải thích: cô ta không nghĩ về mình (quan tâm đến người khác nhiều hơn))

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK