Paraphrase"new employees finishing their education lack basic interpersonal ability such as working with others as a part of a team"IELTS WRITING TASK 2

· Paraphrase,Paraphrase câu writing task 2

Bên cạnh Paraphrase"new employees finishing their education lack basic interpersonal ability such as working with others as a part of a team"IELTS WRITING TASK 2, IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

I. Kiến thức liên quan

II. Paraphrase"new employees finishing their education lack basic interpersonal ability such as working with others as a part of a team"IELTS WRITING TASK 2

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Newly graduated employees often lack basic interpersonal skills, such as collaborating with others as part of a team.
  • Employees fresh out of school often struggle with basic interpersonal abilities, such as teamwork.  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng động từ"struggle"tiếng anh 
  • Graduates entering the workforce often lack basic people skills, including the ability to work as part of a team.  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng danh từ"workforce"tiếng anh
  • Newly hired employees who have just finished their education often lack basic interpersonal skills, such as working effectively in a team.
  • Lack of teamwork skills is a common issue among recent graduates starting their first job.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE