Cách paraphrase "negative" tiếng anh

· Vocabulary

Bên cạnh hướng dẫn kĩ cách viết bài IELTS WRITING làm sao không bị dư chữ, một vài bạn trong khoá IELTS SPEAKING ONLINE của IELTS TUTOR có hỏi kĩ Cách paraphrase "negative" tiếng anh

1. adverse

2. unfavorable

3. detrimental

4. severe

5. harmful

IELTS TUTOR hướng dẫn CÁCH DÙNG TỪ HARM / HARMFUL

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK