Paraphrase"interesting ideas and opinions"IELTS SPEAKING

· Paraphrase câu speaking

Bên cạnh Paraphrase"interesting ideas and opinions"IELTS SPEAKING, IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

I. Kiến thức liên quan

II. Hướng dẫn

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Fascinating/Compelling concepts and viewpoints
  • IELTS TUTOR xét ví dụ:      
   • Fascinating concepts and viewpoints are often discussed in academic forums.
   • Compelling concepts and opinions were exchanged during the debate.
 • Intriguing thoughts and viewpoints
 • Engaging/Stimulating ideas and perspectives
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: 
   • Engaging ideas and perspectives emerged during the conference.
   • Stimulating ideas and viewpoints were brought up during the seminar.
 • Thought-provoking notions and perspectives
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Thought-provoking notions and perspectives were explored in the presentation.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE