Paraphrase"home education can be a good way for them to learn"IELTS WRITING TASK 2

· Paraphrase câu writing task 2,Paraphrase

Bên cạnh Paraphrase"home education can be a good way for them to learn"IELTS WRITING TASK 2, IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

I. Kiến thức liên quan

II. Paraphrase"home education can be a good way for them to learn"IELTS WRITING TASK 2

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Homeschooling can serve as an effective method for their learning.

  • Opting for home education can prove to be a beneficial approach to their learning.

  • For their learning, home-based education can be a favorable option. >> IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng "favourable" tiếng anh

  • Choosing home-based learning can be a constructive way for them to acquire knowledge.

  • Home education can offer a fruitful path for them to pursue their learning.

  • Opting for homeschooling can provide them with a successful approach to their education.

  • Home instruction may be a proficient method for them to gain knowledge.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE