Paraphrase"global warming"tiếng anh

· Paraphrase

Bên cạnh Paraphrase"global warming"tiếng anh, IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Climate change: IELTS TUTOR xét ví dụ: Climate change is an increasing concern around the world.
  • Greenhouse effect: IELTS TUTOR xét ví dụ: The greenhouse effect is causing global temperatures to rise.
  • Global climate disruption: IELTS TUTOR xét ví dụ: Global climate disruption is affecting weather patterns worldwide.
  • Climate crisis: IELTS TUTOR xét ví dụ: The climate crisis is threatening the survival of many species.  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng danh từ"crisis"tiếng anh
  • Environmental heating: IELTS TUTOR xét ví dụ: Environmental heating is causing droughts and wildfires.
  • Climate emergency: IELTS TUTOR xét ví dụ: The climate emergency requires immediate action to mitigate the effects of global warming.
  • Atmospheric warming: IELTS TUTOR xét ví dụ: Atmospheric warming is leading to more frequent and intense storms.
  • Climate chaos: IELTS TUTOR xét ví dụ: Climate chaos is causing unpredictable and severe weather events.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE