Cách dùng"asian"tiếng anh

· Cách dùng từ

Bên cạnh Cách dùng"asian"tiếng anh, IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

I. Dùng"asian" như adj

Mang nghĩa"thuộc người châu á"

=someone who is Asian is from Asia, especially one of the countries in South Asia such as India, Pakistan, Bangladesh, or Sri Lanka/relating to Asia or its culture

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • 90% of our students are Asian.
  • Asian cuisine
  • ...Asian music. 
  • Asian immigrants (IELTS TUTOR giải thích: những người nhập cư gốc châu Á)
  • ...the Asian community in San Francisco.

II. Dùng"asian" như noun

Mang nghĩa"người Châu Á"

=someone who is from one of the countries in Asia, especially one of the countries in South Asia such as India, Pakistan, Bangladesh, or Sri Lanka

IELTS TUTOR lưu ý:

  • asian là danh từ đếm được 

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Lactose intolerance is very common in Asians and Africans.
  • He looks like an Asian. (IELTS TUTOR giải thích: Anh ta giống người châu Á)
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE