Paraphrase"export (n)"(Diễn đạt"sự xuất khẩu"tiếng anh)

· Paraphrase

Bên cạnh Paraphrase"export (n)"(Diễn đạt"sự xuất khẩu"tiếng anh) IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Exportation

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The figure for grapefruit exportation in the United States trumped other countries worldwide.
 • Shipment

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The figure for grapefruit shipments in the United States trumped other countries worldwide.
 • Overseas sales

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The figure for grapefruit overseas sales in the United States trumped other countries worldwide.
 • External sales

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The figure for grapefruit external sales in the United States trumped other countries worldwide.
 • Overseas distribution

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The figure for grapefruit overseas distribution in the United States trumped other countries worldwide.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE