Paraphrase"During my office hours last month, I received multiple calls from an unidentified number."

· Paraphrase câu speaking

Bên cạnh Paraphrase"During my office hours last month, I received multiple calls from an unidentified number." IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

I. Kiến thức liên quan

II. Hướng dẫn

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Last month/A few weeks ago, while I was (working) at my office, I received/got a few/several phone calls from an unfamiliar/unknown number/from the same unknown number.  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Phân biệt "familiar to" & "familiar with" tiếng anh
  • During the previous month, I was working in my office when I received multiple phone calls from an unidentified/strange caller.  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng & Paraphrase từ "strange" tiếng anh
  • When I was in my office last month, an unfamiliar caller rang me up multiple times.
  • Last month, an unknown caller phoned me a few times while I was working in my office.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE