Paraphrase động từ "study"(Diễn đạt "học" cái gì"

· Paraphrase

Bên cạnh HƯỚNG DẪN TỪNG BƯỚC CÁCH LÀM BÀI TẬP MẪU IELTS READING DẠNG FILL IN THE GAP, IELTS TUTOR cung cấp Paraphrase động từ "study"(Diễn đạt "học" cái gì"

I. Kiến thức liên quan

II. Paraphrase động từ "study"

1. learn

2. hit the books

3. Các cách paraphrase khác

IELTS TUTOR lưu ý các cách paraphrase khác có thể dùng thay thế "study"

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK