Paraphrase từ"stable"(Diễn đạt"sự ổn định"tiếng anh)

· Paraphrase

Bên cạnh Paraphrase từ"stable"(Diễn đạt"sự ổn định"tiếng anh), IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

1. remain stable/steady

2. stabilise

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng từ "Stabilize" tiếng anh

3. stay constant

4. maintain the same level

IELTS TUTOR hướng dẫn Word form của "maintain"

5. see a levelling off

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK