Paraphrase"dancing sometimes can help to spread the positive energy from one person to others"IELTS SPEAKING

· Paraphrase câu speaking

Bên cạnh Paraphrase"dancing sometimes can help to spread the positive energy from one person to others"IELTS SPEAKING, IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

I. Kiến thức liên quan

II. Hướng dẫn

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Moving to music occasionally can aid in disseminating positive vibes from one individual to others.  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng động từ"disseminate"tiếng anh
  • Swinging your body sometimes can assist in diffusing positive energy from one person to others.
  • Performing dance movements at times can aid in spreading positive vibes from one person to others.
  • Stepping to the rhythm sometimes can help to disseminate positive vibes from one person to others.
  • Performing choreography at times can aid in diffusing positive energy from one person to others.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE