Paraphrase cụm"know each other quite well"tiếng anh

· Paraphrase

Bên cạnh Paraphrase cụm"know each other quite well"tiếng anh, IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Share a strong bond:

 • Possess a thorough understanding of each other:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Our level of understanding towards one another is extensive.
 • Be well-acquainted:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: We are highly acquainted with each other.
 • Have a solid grasp of each other's personalities:

 • Be closely connected:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Our connection is so close that we know each other inside out.
 • Have an in-depth knowledge of one another:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: We possess an extensive knowledge of each other.
 • Understand each other on a deep level:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: We have a profound understanding of each other.
 • Share a close and intimate relationship:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: We have a close and intimate relationship, which means we know each other quite well.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE