Paraphrase cụm"I'm not sure"(Diễn đạt sự không chắc) IELTS SPEAKING

· Paraphrase

Bên cạnh Paraphrase cụm"I'm not sure"(Diễn đạt sự không chắc) IELTS SPEAKING, IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

 • I'm not entirely/completely sure
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: 
   • I'm not entirely sure what you mean by that.  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng "temperament" tiếng anh 
   • I'm not completely sure if I understand the concept correctly.
   • I'm not entirely sure if this is the best approach to the problem.
 • To be honest, I'm not completely/entirely/whollycertain
 • I'm not fully/entirely convinced that
  • IELTS TUTOR xét ví dụ:

   • I'm not fully convinced that this is the right decision for us.
   • I'm not entirely convinced that this product will meet our customers' needs.
 • I'm not entirely/completely confident
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: 
   • I'm not entirely confident in my ability to solve this problem.  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Paraphrase từ "solve" tiếng anh
   • I'm not completely confident in my language skills to have a conversation with a native speaker.
 • I'm not entirely clear
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: I'm not entirely clear on the instructions for this assignment.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE