Paraphrase cụm"being a driver"tiếng anh

· Paraphrase

Bên cạnh Paraphrase từ"being a driver"tiếng anh, IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Operating/Steering/Controlling/Maneuvering/Navigating a vehicle 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ:

   • John has experience operating a variety of vehicles, including trucks and cars.  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng động từ"navigate"tiếng anh
   • The instructor demonstrated how to steer the vehicle through the cones.
   • He had to use his advanced driving skills to maneuver the vehicle around the tight corner.
   • Navigating a vehicle through the busy city streets can be a challenge.
 • Driving/Controlling a car
  • IELTS TUTOR xét ví dụ:

   • She enjoys driving a car and finds it very relaxing.

   • She felt confident controlling the car on the highway.
 • Operating a motor vehicle
 • Being behind the wheel
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Being behind the wheel requires focus and attention to the road.
 • Driving a motorized vehicle
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Driving a motorized vehicle comes with a great deal of responsibility.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE