Paraphrase cụm"a big fan of this singer"tiếng anh

· Paraphrase

Bên cạnh Paraphrase cụm"a big fan of this singer"tiếng anh, IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

IELTS TUTOR lưu ý:

 • A devoted follower of this singer (IELTS TUTOR xét ví dụ: "I have been a devoted follower of this singer's career since the beginning.")
 • A passionate/keen supporter of this singer
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: 
   • I have always been a passionate supporter of this singer's talent.
   • I have always been a keen supporter of this singer's artistic endeavors.
 • A die-hard/major enthusiast of this singer
 • A dedicated fan of this singer (IELTS TUTOR xét ví dụ: "I have been a dedicated fan of this singer's work since I first heard their music.")
 • An avid lover of this singer (IELTS TUTOR xét ví dụ: "I am an avid lover of this singer's unique style and vocals.")
 • A huge admirer of this singer (IELTS TUTOR xét ví dụ: "I have been a huge admirer of this singer's talent and charisma for years.")
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE