Paraphrase"choose to educate their children at home by themselves instead of sending them to school"IELTS WRITING TASK 2

· Paraphrase câu writing task 2,Paraphrase

Bên cạnh Paraphrase"choose to educate their children at home by themselves instead of sending them to school"IELTS WRITING TASK 2, IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

I. Kiến thức liên quan

II. Paraphrase"choose to educate their children at home by themselves instead of sending them to school"IELTS WRITING TASK 2

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Some parents opt for home education instead of enrolling their children in school.
  • Homeschooling is becoming increasingly popular among parents who prefer to educate their children at home.
  • There is a growing trend of parents teaching their children at home rather than sending them to school.
  • A number of parents choose to homeschool their children instead of sending them to traditional schools.
  • Instead of traditional schooling, some parents prefer to educate their children at home on their own.  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng động từ "educate" tiếng anh
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE