Paraphrase câu"This tendency might adversely affect the quality of future workforce and children's health"IELTS WRITING TASK 2

· Paraphrase câu writing task 2,Paraphrase

Bên cạnh Paraphrase câu"This tendency might adversely affect the quality of future workforce and children's health"IELTS WRITING TASK 2, IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

I. Kiến thức liên quan

II. Cách Paraphrase

IELTS TUTOR lưu ý:

  • This inclination (towards this) could be harmful to/ have the potential to detrimentally affect/have an unfavorable impact on/result in an undesirable/detrimental effect on the caliber/excellence of the future labor force and the well-being of children.  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Phân biệt cách dùng impact như động từ & danh từ
  • This tendency may have an adverse effect on the future workforce's competence and the health of children.
  • The quality of the future workforce and children's health may be negatively affected/impacted/compromised by this trend/at risk due to this trend.  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng động từ"risk"tiếng anh
  • The future workforce's quality and children's health could suffer due to/as a result of this trend.
  • This trend may result in a decline in the quality of the future workforce and the health of children.
  • This trend may have negative consequences for both the quality of the future workforce and the health of children.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE