Paraphrase câu"The utilization of public transport is an effective means of reducing atmospheric contamination"

· Paraphrase câu writing task 2,Paraphrase

Bên cạnh Paraphrase câu"The utilization of public transport is an effective means of reducing atmospheric contamination", IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

I. Kiến thức liên quan

II. Cách Paraphrase

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Shifting/Switching/Transitioning to/Opting for/Utilizing public transportation/public transport can be an effective method for/can serve as an effective strategy for/is an effective means of addressing atmospheric pollution/managing air pollution.  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng động từ "adopt" tiếng anh
  • Public transportation adoption/usage is a useful solution for combating air pollution/is a practical way to deal with atmospheric pollution/is a viable approach to mitigating atmospheric contamination/can serve as an effective solution for combating air pollution.  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Word form "adopt" tiếng anh
  • Choosing public transport is a worthwhile means of addressing atmospheric contamination.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE