Paraphrase câu"Although a family car can only accommodate one household per trip due to its 4 or 7 seats, it produces emissions comparable to those of a 50-seat bus"IELTS WRITING TASK 2

· Paraphrase,Paraphrase câu writing task 2

Bên cạnh Paraphrase câu"Although a family car can only accommodate one household per trip due to its 4 or 7 seats, it produces emissions comparable to those of a 50-seat bus"IELTS WRITING TASK 2, IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

I. Kiến thức liên quan

II. Cách Paraphrase

IELTS TUTOR lưu ý:

  • A family car, limited to 4 or 7 seats, is designed to carry only one household per trip, yet....
  • The emissions of a family car/produced by a family car, which has a maximum seating capacity of 4 or 7 people, are equivalent to those of a 50-seat bus, despite only carrying one household per trip.  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng từ "equivalent" tiếng anh
  • With just 4 or 7 seats, a family car can transport only one household per trip, but it generates fumes that are comparable to those produced by a 50-seat bus.
  • A family car is limited to carrying one household per trip, given its 4 or 7 seats, yet it emits fumes similar to (those of) a 50-seat bus.
  • Despite its limited seating capacity of 4 or 7​/having a seating capacity of only 4 or 7 people, a family car can release/produces emissions comparable to a 50-seat bus while transporting just one household per trip.  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng từ"household"tiếng anh
  • Despite being able to carry only one household per trip due to its 4 or 7 seats, a family car emits the same amount of fumes as a 50-seat bus.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE