Paraphrase từ "buy" tiếng anh

· Vocabulary

1. purchase (v)

2. shop for sth (v) mua đồ

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • We would shop for lunch and dinner. (IELTS TUTOR giải thích: Chúng tôi mua đồ cho bữa trưa và bữa tối)
 • I went to the shop for bread. (IELTS TUTOR giải thích: Tôi đến tiệm để mua bánh mì)

3. splash out on sth (v) vung tiền

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • In the capital of fashion, I decide to splash out on presents at a trendy shop (IELTS TUTOR giải thích: ở trung tâm thương mại, tôi quyết định vung tiền mua quà tại một cửa hàng thời trang)

  4. secure (v)

  IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • The directors have managed to secure a good deal for the company.

  5. barter for sth (v) = exchange (trao đổi)

  IELTS TUTOR xét ví dụ:

   • The company is prepared to barter for Russian oil. (IELTS TUTOR giải thích: Công ty đã sẵn sàng để trao đổi lấy dầu của người Nga)

   IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng từ "barter"

   6. invest in sth

   Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

   >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

   >> IELTS Intensive Listening

   >> IELTS Intensive Reading

   >> IELTS Cấp tốc

   All Posts
   ×

   Almost done…

   We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

   OK