Paraphrase từ "best friend" (bạn thân) tiếng anh

· Vocabulary

Bên cạnh HƯỚNG DẪN TỪNG BƯỚC CÁCH LÀM BÀI TẬP MẪU IELTS READING DẠNG FILL IN THE GAP, IELTS TUTOR cung cấp Paraphrase từ "best friend" (bạn thân) tiếng anh

1. intimate/close friend

2. buddy

3. bosom friend

Các em có câu hỏi nào cần hỏi IELTS TUTOR không, nếu có thì comment ở dưới để IELTS TUTOR trả lời các em nhé!

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK