Paraphrase"a character in a film or TV show"IELTS SPEAKING

· Paraphrase câu speaking

Bên cạnh Paraphrase"a character in a film or TV show"IELTS SPEAKING, IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

I. Kiến thức liên quan

II. Hướng dẫn

IELTS TUTOR lưu ý

 • A (dramatic) persona in a movie or television series 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: 
   • Harry Potter is a well-known persona in the movie series "Harry Potter."
   • Michael Corleone, portrayed by Al Pacino, is a dramatic persona in "The Godfather" movie series.
 • A figure in a motion picture or TV program 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: 
   • Jack Sparrow is a popular figure in the "Pirates of the Caribbean" movie series.
 • An individual portrayed in a film or TV show 
 • A role in a movie or television series 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The role of Iron Man in the Marvel Cinematic Universe was portrayed by Robert Downey Jr.
 • An actor or actress in a film or TV show 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Tom Hanks is an actor in many popular films such as "Forrest Gump" and "Toy Story."
 • An on-screen personality in a motion picture or TV show 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Rachel Green, portrayed by Jennifer Aniston, is an on-screen personality in the TV show "Friends."
 • A fictional individual in a movie or TV series 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Katniss Everdeen, portrayed by Jennifer Lawrence, is a fictional individual in "The Hunger Games" movie series.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE