Thay vì very + adj, hãy dùng adj khác academic hơn

· Vocabulary

Bên cạnh cung cấp  Hướng dẫn đề thi IELTS 21/11/2020 bài WRITING TASK 1 (map) về school library (kèm bài sửa cho HS đi thi), IELTS TUTOR nhận thấy các bạn học sinh thường sử dụng "VERY" để miêu tả và NHẤN MẠNH một cái gì đó "quá/rất...", IELTS TUTOR cung cấp danh sách 15 từ tiếng anh NHẤN MẠNH mà IELTS TUTOR gợi ý cho bạn có thể dùng để thay thế "VERY".

1. Furious – very angry (rất tức giận)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Our teacher was furious when we were not doing homework. –  Our teacher was very angry when we were not doing homework. ( giáo viên của chúng tôi đã rất tức giận khi chúng tôi không làm bài tập về nhà)

2. Awful – very bad (rất tồi tệ, kinh khủng)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • The garbage can smells awful! Take it ot. - The garbage can smells very bad! Take it ot (Thùng rác có mùi thật kinh khủng. Hãy mang nó ra ngoài đi.)

3. Adorable – very cute (rất dễ thương)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • That kitten is adorable – That kitten is very cute. (Chú mèo con kia rất đáng yêu)

4. Gorgeous – very beautiful (tuyệt đẹp)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Sarah wore a gorgeous dress to the party. - Sarah wore a very beautiful dress to the party (Sarah đã mặc một chiếc váy tuyệt đẹp tới bữa tiệc.)

5. Comprehensive – very complete (rất đầy đủ, hoàn chỉnh)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • He gave a comprehensive report on the project. -  He gave a very complete report on the project (Anh ấy đã có bản báo cáo hoàn chỉnh về dự án.)

6. Swamped – very busy (rất bận)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • I'm swamped with work for months.  - I'm very busy with work for months (Mấy tháng nay tôi quá bận rộn với công việc.)

7. Effortless – very easy (rất dễ)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • I did an effortless Ietls test thank to the IELTS TUTOR lesons. - I did a very easy Ietls test thank to the IELTS TUTOR lesons. ( tôi đã làm bài test Ielts rất dễ dàng nhờ váo các bài học của IELTS TUTOR)

8. Massive – very big (rất to, lớn)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • The sun is a massive star that measures 1,392,000 kilometers in diameter. - The sun is a very big star that measures 1,392,000 kilometers in diameter. (Mặt trời là một ngôi sao cực lớn với đường kính 1,392,000 kilomet)

9. Perilous – very dangerous (rất nguy hiểm)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Mount Everest is a perilous mountain to climb. – Climbing the mount Everest is very dangerous. (Trèo lên ngọn núi Everest rất nguy hiểm.)

10. Filthy – very dirty (rất bẩn)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Change your shirt. It's filthy! - Change your shirt. It's very dirty! (Thay áo ngay đi. Nó bẩn lắm rồi!)

11. Ecstatic – very happy (rất vui)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • I was escstatic on my birthday. – I was very happy on my birthday. ( tôi đã rất vui vào ngày sinh nhật)

12. Obese – very fat (rất béo)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • At 140 kilos, Bryant was an obese man. - At 140 kilos, Bryant was very fat man (Với cân nặng 140 kg, Bryant đã từng là một người quá béo)

13. Exhilarating – very exciting (rất vui sướng)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Mountain climbing can be an exhilarating experience.- Mountain climbing can be a very exciting experience (Chạy là một trải nghiệm rất rất vui.)

14. Crucial – very important (rất quan trọng)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Exercise is crucial for maintaining good health. - Exercise is very important for maintaining good health. (Tập thể dục là cần thiết để duy trì sức khoẻ tốt.)

15. Wealthy – very rich (rất giàu có)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Bill Gates, the founder of Microsoft, is a wealthy man. - Bill Gates, the founder of Microsoft, is a very rich (Bill Gates, người sáng lập Microsoft là một người rất giàu có.)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK