Làm sao để biết khi nào một danh từ cần thêm Mạo từ a hoặc the?

· Grammar

Bên cạnh hướng dẫn các bạn Từ vựng & Cấu trúc qua bài báo Boom! BTS ‘Dynamite’ Video Crushes YouTube Premiere Viewing Record (Variety), IELTS TUTOR giới thiệu cụ thể cách trả lời câu hỏi Làm sao để biết khi nào một danh từ cần thêm Mạo từ a hoặc the? đây là lỗi rất nhiều bạn học sinh khi viết sẽ bị sai nhé

1. Hiểu bản chất của danh từ trong tiếng anh

IELTS TUTOR tổng kết về danh từ:

Danh từ thì sẽ có:

 • Danh từ không đếm được
 • Danh từ đếm được

1.1. Nếu danh từ là danh từ không đếm được

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Nếu danh từ là danh từ không đếm được thì sẽ đứng một mình hoặc sẽ dùng thêm mạo từ the nếu được lặp lại lần 2 (sau khi danh từ này đã được đề cập trước đó)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Từ knowledge (Cách dùng danh từ "knowledge" mà IELTS TUTOR đã hướng dẫn) với nghĩa "kiến thức" thì sẽ được dùng như danh từ không đếm được hoặc ở số ít (a knowledge of....) 

1.2. Nếu danh từ là danh từ đếm được

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Trong trường hợp biết 1 danh từ là danh từ đếm được, thì hãy lưu ý:
  • Một danh từ nếu là danh từ đếm được thì sẽ không bao giờ đứng trơ trọi 1 mình mà sẽ có 2 trường hợp sau:
   • Trường hợp 1: Danh từ đó phải ở số nhiều 
   • Trường hợp 2: Danh từ đó ở dạng số ít, nếu danh từ đó ở số ít thì sẽ có 2 trường hợp sau:
    • Nếu danh từ đó đã xác định thì sẽ thêm mạo từ the 
    • Nếu danh từ đó chưa xác định thì sẽ thêm a/an

2. Thêm a hay thêm the

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Thêm a/an khi danh từ chưa xác định
 • Thêm the khi danh từ đã xác định, hãy đọc kĩ về mạo từ the mà IELTS TUTOR hướng dẫn không thể nào kĩ hơn để hiểu cho kĩ nhé 

3. Xét ví dụ cùng IELTS TUTOR

Xét câu ví dụ của bạn học sinh IELTS TUTOR:

On the one hand, there are number of reasons why some believe that parents should teach their kids to be moral residents.

 • Bạn làm sai như này là do chưa hiểu kĩ về danh từ
 • Không thể có number đứng trơ trọi 1 mình như vậy được (number là danh từ đếm được), hoặc là a number of hoặc the number of, nhưng ở đây sẽ là a number of lí do hãy đọc kĩ sự khác nhau giữa a number of hoặc the number of mà IELTS TUTOR đã hướng dẫn 

Xét một ví dụ khác của bạn học sinh lớp IELTS ONLINE WRITING 1 kèm 1 của IELTS TUTOR nhé:

Làm sao để biết khi nào một danh từ cần thêm Mạo từ a hoặc the?

Câu của bạn thì viết khá tốt, tuy nhiên mắc lỗi ở chỗ crime rate, như IELTS TUTOR đã hướng dẫn ở trên:

 • Crime rate là danh từ đếm được, có hẳn từ crime rate này trên cambridge để tra cho kĩ nha, thì 1 là thêm the 2 là số nhiều chứ k để trống như vậy được, vậy nên khi check từ điển cambridge mà IELTS TUTOR để ở trên thì sẽ thấy hoặc là crime rates hoặc là the crime rate
 • Cùng IELTS TUTOR xét các ví dụ sau:
  • We are trying to make a lot of arrests to keep crime rates down. 
  • Good schools and low crime rates are important factors in deciding where companies will do business. 
  • The operations have helped reduce the violent crime rate by 25 percent in the region.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK