Phân tích đề essay về "painting and music does not directly improve the quality of life" IELTS WRITING TASK 2

· Vocabulary

Bên cạnh phân tích đề thi thật IELTS WRITING TASK 2 dạng Advantages & Disadvantages, IELTS TUTOR Phân tích đề essay về "painting and music does not directly improve the quality of life" IELTS WRITING TASK 2

I. Đề bài

People believe arts like painting and music does not directly improve the quality of life. Therefore they think government’s money should be spent on other things. To what extend do you agree or disagree?

  II. Từ vựng

     IELTS TUTOR tổng hợp Từ vựng topic Art

     III. Phân tích

     IELTS TUTOR lưu ý:

     • Dạng bài này thuộc dạng Opinion essay mà IELTS TUTOR đã hướng dẫn kĩ
     • Nếu theo hướng totally disagree với quan điểm đề cho là "People believe arts like painting and music does not directly improve the quality of life. Therefore they think government’s money should be spent on other things"  thì sẽ chia bố cục như sau:
      • Body 1: Lí do thứ 1 (nên viết liên quan đến painting) vì sao không đồng ý với quan điểm đề cho 
      • Body 2: Lí do thứ 2 (nên viết liên quan đến music) vì sao không đồng ý với quan điểm đề cho 

     Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

     >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

     >> IELTS Intensive Listening

     >> IELTS Intensive Reading

     >> IELTS Cấp tốc

     All Posts
     ×

     Almost done…

     We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

     OK