SỬA MẪU LỖI SAI VỀ GRAMMAR TRONG IELTS WRITING TASK 1 (General)

· Writing Task 1

Bên cạnh hướng dẫn em rất kĩ cách viết dạng rất dễ bị sai trong IELTS WRITING TASK 2 là dạng OUTWEIGH, nhân anh học sinh của IELTS ONLINE thắc mắc về lỗi sai này, IELTS TUTOR hướng dẫn kĩ từng bước cách sửa lỗi sai, để em hiểu thêm mà tránh lỗi nhé

SỬA MẪU LỖI SAI VỀ GRAMMAR TRONG IELTS WRITING TASK 1 (General)

Những chú ý rút ra từ những lỗi sai trên:

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK