Trả lời sao cho hay câu hỏi WHEN trong IELTS SPEAKING PART 2

· Speaking

Bên cạnh hướng dẫn các bạn Từ vựng & Cấu trúc qua bài báo Boom! BTS ‘Dynamite’ Video Crushes YouTube Premiere Viewing Record (Variety), IELTS TUTOR hướng dẫn Trả lời sao cho hay câu hỏi WHEN trong IELTS SPEAKING PART 2

IELTS TUTOR lưu ý:

Ở câu hỏi WHEN, thông thường sẽ có nhiều dạng (tương ứng với thì của câu hỏi)

 • Câu hỏi WHEN ở hiện tại
  • Well, I haven’t decided my future time table, but basically, after I graduate from university, I may travel to …
 • Câu hỏi WHEN ở quá khứ 
  • Cùng IELTS TUTOR xét ví dụ:

   • I went to this place several months ago when I was having a holiday 
 • Câu hỏi WHEN ở tương lai 
  • I plan to travel to the States this coming September

Các bạn nhớ chia thì cho đúng, trong IELTS SPEAKING PART 2 nếu sai thì sẽ bị trừ điểm rất nặng

Đọc thật kĩ cách chia thì trong IELTS SPEAKING mà IELTS TUTOR có hướng dẫn

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK