Trả lời sao cho hay câu hỏi WHO trong IELTS SPEAKING PART 2

· Speaking

Bên cạnh hướng dẫn rất kĩ liệu có nên tự sửa lỗi ngữ pháp trong khi đi thi IELTS SPEAKING hay là không vì nhiều bạn học sinh lớp IELTS SPEAKING ONLINE của IELTS TUTOR còn thắc mắc, hôm nay IELTS TUTOR cung cấp cách trả lời sao cho hay câu hỏi WHO trong IELTS SPEAKING PART 2

Các bạn chú ý sử dụng cấu trúc nhấn mạnh mà IELTS TUTOR có hướng dẫn để tăng điểm grammar

IT IS .... WHO ....

Cùng IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Who do you want to travel with?
  • Well, it is my boyfriend who I wanna travel with since we have so many things in common
 • Who took this picture?
  • Well, it was my father who took this picture while I was riding a horse on the grassland 
 • Who you went to this place with? 
  • Well, it was my father who spent the whole day hanging out with me at this park
hoặc:
  • I often pay a visit to this park with my girlfriend or my colleagues for company or club parties
IELTS TUTOR lưu ý: Ở đây nếu hiện tại thỉnh thoảng mình vẫn hay đi park này thì có thể chia thì hiện tại luôn chứ không nhất thiết phải chia quá khứ như câu hỏi nhé

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK