Trả lời sao cho hay câu hỏi HOW OFTEN trong IELTS SPEAKING PART 2

· Speaking

Bên cạnh hướng dẫn và cung cấp bài sửa kĩ cho bạn học sinh IELTS TUTOR đi thi speaking cho câu hỏi Do you work or Are you a student? IELTS TUTOR hướng dẫn kĩ càng Trả lời sao cho hay câu hỏi HOW OFTEN trong IELTS SPEAKING PART 2

Sẽ chia ra làm 2 dạng trả lời

  • Hành động thường xuyên 
    • Normally, I often go shopping at …. During weekends
    • I often go there once a month
  • Hành động không thường xuyên (Theo IELTS TUTOR nên trả lời như cách dưới này sẽ hay và tự nhiên hơn, vì thực ra ngồi nhớ lại làm bao nhiêu lần 1 tuần các kiểu thì mất thời gian)
    • It depends, whenever I need to buy some daily necessities, ….will be my priority
    • Whenever I am in the mood for…, …will be my first choice 

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK