Trả lời sao cho hay câu hỏi HOW MUCH trong IELTS SPEAKING PART 2

· Speaking

Bên cạnh hướng dẫn và cung cấp bài sửa kĩ cho bạn học sinh IELTS TUTOR đi thi speaking cho câu hỏi Do you work or Are you a student? IELTS TUTOR hướng dẫn kĩ càng Trả lời sao cho hay câu hỏi HOW MUCH trong IELTS SPEAKING PART 2

  • Biết rõ mức giá
    • Basically, a smartphone would cost me roughly ….
  • Không rõ giá 
    • Frankly speaking, I have never done market research before, so I have no idea how much it is 

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK