Câu hỏi & Từ vựng topic Tv program IELTS

· Speaking

Bên cạnh hướng dẫn em rất kĩ cách nhận diện các dạng biểu đồ thường gặp trong IELTS WRITING TASK 1 (Academic), IELTS TUTOR hướng dẫn kĩ Câu hỏi & Từ vựng topic Tv program IELTS

1. Câu hỏi topic Tv program IELTS

  • Do you like watching TV program?
  •   What types of TV programs do you like to watch?
  •   Do to stick to one type of program all the time?
  •   Do you talk to your friends about the programs watched by yourself?

2. Từ vựng topic Tv program IELTS

IELTS TUTOR tổng hợp Từ vựng topic Tv program IELTS

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK