Từ vựng topic Stages of life (các giai đoạn cuộc đời) IELTS SPEAKING PART 1

· Vocabulary

Bên cạnh hướng dẫn thêm cách phân tích cũng như bài sửa kĩ càng của học sinh IELTS TUTOR đã đi thi ngày 22/8 nhé, IELTS TUTOR tổng hợp Từ vựng topic Stages of life (các giai đoạn cuộc đời) IELTS SPEAKING PART 1

1. Từ vựng về Stages of life (các giai đoạn cuộc đời)

 • childhood : thời thơ ấu
 • adolescence : thời thanh niên
 • birth : ngày chào đời
 • puberty : dậy thì
 • old age : tuổi già
 • retirement : tuổi về hưu
 • marriage : hôn nhân
 • middle age : tuổi trung niên
 • in my teens, twenties, childhood
 • when I was student, growing up, at school, at university, young, single
 • when I was a kid, child, teenager
 • leave school/ home : ra trường/ sống tự lập
 • get engaged/ married/ divorced : đính hôn/ kết hôn/ li dị
 • change schools/ jobs/ your career : chuyển trường/ thay đổi nghề/ thay đổi công việc
 • have baby/ children : có con
 • move house : đổi nhà
 • the best day of my life : ngày hạnh phúc nhất đời
 • turning-point : bước ngoặc
 • the lowest point : thời điểm tồi tệ nhất 
 • present stage is the most important.
 • wartime (n) /ˈwɔːr.taɪm/  thời chiến
 • grow up (phrasal verb) /ɡroʊ ʌp/ lớn lên

 • bring up (phrasal verb) /brɪŋ ʌp/ nuôi dưỡng

2. Idioms topic Stages of life (các giai đoạn cuộc đời)

 • Be/ come of age: đủ tuổi hợp pháp
 • At the tender age of: để nhấn mạnh ý ai đó trẻ tuổi mà đã làm việc gì
 • In this day and age: dùng để chỉ chung ý: ngày nay, thời này.

3. ideas topic Stages of life (các giai đoạn cuộc đời)

 • Although I have to bear heavy pressure from my study, I have much free time to pursue my favorite hobbies and interests
 • I do not need to worry about how to earn money to support myself like adults
 • as a child, you are free from worries and troubles 
  • IELTS TUTOR lưu ý: nên học thêm cụm: carefree
   • IELTS TUTOR xét ví dụ: I remember my carefree student days.
 • have much pressure from study. 
 • You can enjoy enormous amount of time to do what you like to do, which is fantastic
 • going abroad for further study is my next stage which will open greater likelihood for my future. 
 • I will make good use of all precious time to enrich and better myself.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK