Cách trả lời câu hỏi WHY cuối cùng IELTS SPEAKING PART 2

· Speaking

I. Vì sao câu hỏi WHY cuối cùng nên áp dụng công thức Main idea >> Supporting idea >> Example

1. Cách trả lời 3 câu hỏi đầu của IELTS SPEAKING PART 2 ngắn gọn nhất

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Thông thường các câu hỏi trong Part 2 IELTS SPEAKING ngoài câu hỏi why cuối cùng các em chỉ nên:
  • Trả lời mỗi câu 10-15 giây, ngắn gọn, súc tích từ 1-2 câu không dài dòng
  • Đề hỏi gì trả lời trực diện vào nấy 
  • Cùng IELTS TUTOR xét ví dụ:
   • Describe a job that helps make the world a better place.

    You should say:

    • what job it is 
    • what the job involves
    • Where people doing this kind of job will work at
    • and explain why you think this job helps make the world a better place.
     • Với đề này, như IELTS TUTOR vừa hướng dẫn ở trên, lưu ý kĩ là mình sẽ trả lời 3 câu hỏi đầu ngắn gọn hết sức:
      • Câu 1: Well, the ideal job that I am dying to do is being a…., to be more specific, ……., which was once called the best job in the world 
      • Câu 2: Regarding doctors’ job, I reckon it involves saving people’s and animals’ lives, curing diseases, and easing pains
      • Câu 3: Normally, they work at medical facilities, such as hospitals, nursing homes, clinics, and treatment centres
     • Ở đây, IELTS TUTOR chỉ sẻ trả lời tầm 1 câu cho mỗi câu hỏi 1-2-3, để dành đất cho câu hỏi cuối WHY quan trọng 

2. Vì sao câu hỏi cuối cùng trong IELTS SPEAKING PART 2 nên tập trung trả lời kĩ càng

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Trả lời dài dòng câu hỏi 1-2-3, dễ khiến lâm vào dài dòng kể lể. Trong quá trình chấm bài các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE SPEAKING, IELTS TUTOR nhận thấy nếu trả lời câu 1-2-3 dài dòng, khả năng không hoàn thành được câu 4 là rất lớn --> dễ bị mất điểm 
 • Câu 4 là câu dễ triển khai nhất, thường sẽ là câu hỏi WHY vì lúc đó chỉ cần đi theo đúng công thức Main idea >> Supporting idea >> Example là xong 
 • Tập trung vào câu 4 sẽ hạn chế được việc đang nói đến câu 2-3 thì hết giờ chưa kịp nói gì đến câu bốn
 • Dễ tạo cho mình 1 template và bố cục --> Cực kì quan trọng trong Part 2 IELTS SPEAKING, vì đây là part dễ làm em mất bình tĩnh nhất 

II. Áp dụng công thức Main idea >> Supporting idea >> Example vào câu hỏi WHY cuối cùng

Như IELTS TUTOR có hướng dẫn công thức Main idea >> Supporting idea >> Example kĩ, với bố cục:

 • Main idea 1:
  • Supporting idea 1:
  • Example 1:
 • Main idea 2:
  • Supporting idea 2:
  • Example 2:

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Trong mỗi Main idea, mình phải linh động, tuỳ đề 
  • Nếu gặp đề có nhiều ý thì có thể cho 2 supporting ideas được, tuy nhiên gặp đề khó lấy ví dụ có thể không có ví dụ mà thay vào 2 supporting ideas 

Cùng IELTS TUTOR xét ví dụ như ở trên:

Describe a job that helps make the world a better place.

You should say:

 • what job it is 
 • what the job involves
 • Where people doing this kind of job will work at
 • and explain why you think this job helps make the world a better place.

Cùng IELTS TUTOR tham khảo cách làm đề này với bố cục Main idea >> Supporting idea >> Example nhé:

 • I believe that this job is invaluable for the following reasons 
  • Firstly, doctors play an important role in everybody’s life especially when today’s people  tend to live in an unhealthy lifestyle
   • Supporting idea: I mean today’s people are more likely to live under all sorts of pressure or anxiety and suffer from various diseases, so doctors in general and general practitioners in particular are increasingly necessary / more in demand than ever before  / in great demand 
   • Example: Cho ví dụ ra 
  • Secondly, doctors are those who have the right to provide us with medical advice 
   • Supporting idea: By this, I mean doctors are authoritative in making recommendations and giving advice on different aspects of life, such as nutritional advice, health care tips, diet therapy, or just common sense of first aid
   • Supporting idea: Undoubtedly we live a more well-rounded and well-balanced life under doctors’ instructions 
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE