Mở rộng câu trả lời - Bố cục chuẩn IELTS SPEAKING

· Speaking

Cũng nên nắm rất vững về cách chia thì trong IELTS SPEAKING & tham khảo thêm PHƯƠNG PHÁP HỌC IELTS SPEAKING HIỆU QUẢ, để trả lời cả 3 parts của IELTS SPEAKING một cách chính xác nhé

1. Vì sao IELTS SPEAKING cần phải được trả lời dài (mở rộng câu trả lời)?

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Việc mở rộng câu trả lời trong IELTS SPEAKING là việc rất quan trọng vì sẽ tránh được trả lời không đầy đủ thông tin, thiếu ý, dẫn đến việc examiner không biết chấm gì vì câu trả lời quá ngắn
 • Cũng nên tham khảo thêm bài hướng dẫn về độ dài của IELTS TUTOR cho từng Parts IELTS SPEAKING đã được giới thiệu kĩ nhé

2. Vì sao IELTS SPEAKING câu trả lời phải được sắp xếp theo bố cục rõ ràng?

IELTS TUTOR lưu ý:

Việc sắp xếp theo 1 bố cục rõ ràng sẽ giúp:

 • Bài nói có bố cục hơn, dẫn đến việc nói lưu loát, biết mình đang nói gì chứ không phải cứ nói đại, nói tới đâu hay tới đó 
 • Người nghe cũng dễ dàng hiểu đang nói cái gì 
 • Dễ dàng cho việc triển khai ý 
 • Làm câu trả lời dài một cách tự nhiên chứ không phải diễn giải dài một cách miễn cưỡng 

3. Cách mở rộng câu trả lời trong IELTS SPEAKING - Công thức chung cho cả 3 parts

IELTS TUTOR lưu ý:

Sẽ sử dụng công thức sau:

 • Main idea >> Supporting idea >> Example 
  • IELTS TUTOR giải thích: Tức là đầu tiên sẽ có 1 câu main idea, sau đó sẽ đến câu Supporting idea giải thích cho câu Main idea và sau đó đến câu ví dụ, chứng minh cho câu main idea đó

4. Áp dụng công thức chung vào từng Parts như thế nào?

Công thức trên sẽ được IELTS TUTOR áp dụng vào từng Parts trong IELTS SPEAKING một cách rõ ràng như sau:

4.1. Áp dụng công thức mở rộng câu trả lời vào Part 1

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Đối với IELTS SPEAKING PART 1, các câu trả lời độ dài thường 2-3 câu, áp dụng linh hoạt công thức chung trên bằng cách có thể lược bớt câu supporting idea hoặc câu example nếu dài quá

IELTS TUTOR Xét ví dụ sau:

 • Do you prefer to be a driver or a passenger?
 • Câu trả lời mẫu áp dụng theo bố cục IELTS TUTOR: 
  • For me, I would like to go for being a passenger simply because it is much less stressful (Main idea). Actually, being a passenger allows me not to really focus on traffic situations, so I can spend times doing such things as listening to Youtube or chatting with my friends. (Supporting idea)
 • IELTS TUTOR giải thích:
  • Trả lời như vậy là ok, không cần phải cho Câu Example nữa, tuy nhiên nếu muốn câu trả lời dài hơn nữa có thể cho câu example, có thể nói thêm 1 lần mình làm Passenger thì vui như nào, mình làm các hành động gì bên lề được mà không phải chú ý đến giao thông.

4.2. Áp dụng công thức mở rộng câu trả lời vào Part 2

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Đối với IELTS SPEAKING PART 2, có thể áp dụng Công thức này vào câu hỏi cuối trong Cue Card là câu hỏi WHY để trả lời cho đầy đủ ý, lúc này có thể bố cục như sau:
 • Main idea 1:
  • Supporting idea 1:
  • Example 1:
 • Main idea 2:
  • Supporting idea 2:
  • Example 2:

Sở dĩ phải có 2 main ideas vì câu why cuối cùng ở Part 2 IELTS SPEAKING luôn là câu phải trả lời đầu tư nhất

IELTS TUTOR Xét ví dụ sau:

HƯỚNG DẪN TỪ A ĐẾN Z CÁCH MỞ RỘNG CÂU TRẢ LỜI TRONG IELTS SPEAKING (Bố cục chuẩn cho IELTS SPEAKING)

IELTS TUTOR giải thích:

 • Với câu hỏi cuối cùng Why you like it sẽ áp dụng công thức trả lời như sau:
 • There are many reasons why I am really into this shop
  • Firstly, I feel that the quality of all the products sold in this shop can be guaranteed when customers can return products which are not as promised (Main idea). So, the awesome customer service of this shop has always given me peace of mind when purchasing things (Supporting idea). Có thể nêu thêm example nếu muốn

Tương tự:

 • Secondly, Main idea 2 >> Supporting idea >> Example

4.3. Áp dụng công thức mở rộng câu trả lời vào Part 3

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Công thức này cũng sẽ được áp dụng trong Part 3, IELTS SPEAKING

IELTS TUTOR Xét ví dụ sau:

 • Should parents control their children’s time of using computers?
 • Tương tự cũng sẽ trả lời theo công thức chung của IELTS TUTOR như sau:
  • Firstly, children tend to lack the ability to tell right from wrong, so they need adults’ assistance to make judgements (Main idea). For example, some of today websites contain inappropriate information for children such as violence or pornography; therefore, parents should censor all information to make sure that their children only access good things in life (Example)
  • Lưu ý là nên thêm 1 main idea nữa Secondly nhé vì độ dài Part 3 nên dài hơn với 2 main ideas 
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE