Trong 12 Dạng câu hỏi IELTS Reading: dạng nào theo thứ tự bài đọc?

· Reading

Bên cạnh hướng dẫn rất kĩ từng bước cách làm dạng Matching features trong IELTS READING, IELTS TUTOR hướng dẫn kĩ thêm liệu Trong 12 Dạng câu hỏi IELTS Reading: dạng nào theo thứ tự bài đọc?

I. Đáp án được nêu ra theo thứ tự bài đọc nghĩa là gì?

Tức là thứ tự xuất hiện đáp án trong bài đọc sẽ tương ứng theo thứ tự trong câu hỏi. IELTS TUTOR lấy ví dụ: đáp án xuất hiện trong bài đọc của câu 3 sẽ nằm phía trên đoạn văn chứa đáp án (đoạn văn khoanh vùng) của câu số 4. Đây là chú ý rất quan trọng trong IELTS READING mà các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE READING của IELTS TUTOR phải nắm vững

IELTS TUTOR xét ví dụ:

Read the passage and complete the summary using words from the box below it.
NB You will not need to use all of the words.

Bilinguals and Personality

Many people believe that bilinguals have two different personalities, one for each of the languages they speak, and that switching between languages makes bilinguals act differently. Although this may seem unbelievable to some, research actually supports this idea.

According to various studies, bilinguals who are also bicultural and are actively involved in both of their cultures, interpret situations differently depending on which language they speak in. Although everyone, monolinguals and bilinguals alike, is able to change the way they feel and interpret events (a phenomenon known as frame-shifting), biculturals do this without realising when switching between languages.

The changes are not only linguistic. As an English-Spanish bicultural myself I do find I act differently depending on which culture I'm immersed in at the time. I'm often aware of the fact that when I speak to other Spanish speakers my voice is slightly louder and I gesticulate more than when I talk to English speakers. Could we then say that bilinguals have two different personalities?
(Source: bilingualbicultural.com)

Summary

There is some _____ to show that people who are bilingual exhibit a different _____ depending on which language they are speaking. Some bilinguals also have two _____ cultural identities, meaning that they are able to _____ their behaviour effortlessly according to their cultural _____. This may involve changes in _____ of speech or in the use of _____ language.

Đáp án được nêu ra theo thứ tự bài đọc nghĩa là gì?

IELTS TUTOR hướng dẫn cách làm chi tiết câu số 1 & 2 nhé

 • Bước đầu tiên là phải đọc kĩ câu hỏi cùng với highlight keywords nhớ đọc kĩ cách highlight keyword mà IELTS TUTOR đã hướng dẫn rất kĩ.  Trong bài này các keywords cần chú ý là: bilingual, exhibit, cultural identities, behaviour, speed
 • Bước thứ 2: phán đoán xem từ nào có khả năng là đáp án cho câu hỏi: về mặt ngữ nghĩa và về mặt ngữ pháp. Lưu ý kĩ về số ít, số nhiều 
  • Câu 1: từ cần điền có khả năng là 1 noun có khả năng là danh từ đếm được, hoặc danh từ không đếm được cũng đúng, mang nghĩa là cái gì đó chỉ ra rằng
  • Câu 2: từ cần điền sẽ là 1 noun, lưu ý ở trước đó có a và lưu ý kĩ là depending ở phía sau là which depends …. là mệnh đề quan hệ rút gọn, từ cần điền sẽ mang nghĩa là người bilingual sẽ có cái gì đó phụ thuộc vào which language they are speaking 
 • Bước 3: đối với dạng có cho sẵn các options trong box, lưu ý phải phán đoán trước những đáp án nào có khả năng là đáp án, xét về ngữ pháp & ngữ nghĩa:
  • Câu 1: đáp án có khả năng là evidence hoặc là facts 
  • Câu 2: đáp án có khả năng là persona
 • Bắt đầu đọc lướt đoạn văn để tìm xem đoạn văn khoanh vùng là ở đâu. 
 • Đọc đến câu Although this may seem unbelievable to some, research actually supports this idea —> Đáp án câu 1 sẽ là evidence vì research actually supports this idea 
 • Đọc đến đoạn According to various studies, bilinguals who are also bicultural and are actively involved in both of their cultures, interpret situations differently depending on which language they speak in -> Đáp án câu 2 sẽ là persona, ý ở đây là thay đổi tính cách dựa vào which language they speak in
 • IELTS TUTOR khuyên: Sau khi tìm xong đáp án nhớ ráp lại các đáp án đã tìm được vào lại đoạn văn xem đã chuẩn về ngữ nghĩa và ngữ pháp chưa

Có thể thấy là dạng bài summary mà có cho sẵn options thì có khả năng lớn là thứ tự đáp án sẽ không đi theo thứ tự câu hỏi

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Với dạng Summary cho sẵn các options mình vẫn phải căn cứ vào đoạn bài đọc để tìm ra đáp án, người ta cho sẵn options thì mình sẽ có thêm bước là chọn options nào có khả năng là đáp án như trên từng bước đã hướng dẫn, phải căn cứ vào đoạn văn đề chọn từ trong box chứ không phải là mình tự suy

II. Trong 12 dạng, dạng nào thì Đáp án được nêu ra theo thứ tự bài đọc?

1. Dạng bài có Đáp án được nêu ra theo thứ tự bài đọc

 • Notes/table/flow chart completion
 • True/False/Not Given (Yes/No/Not Given)
 • Short answer questions
 • Global Multiple Choice
 • Sentence Completion
 • Summary completion (đoạn summary mình phải tự điền)
 • Summary completion with a box (đoạn summary cho sẵn các options, mình lựa từ đem vào): dạng này vừa có khả năng sẽ theo thứ tự, vừa có khả năng sẽ lộn xộn

2. Dạng bài Đáp án sẽ lộn xộn, không theo thứ tự bài đọc

 • Labelling a diagram (Dạng này có thể là lộn xộn, cũng có bài là theo thứ tự bài đọc)
 • Matching information
 •  Matching Headings
 • Classification
 • Pick from a list
 • Summary completion with a box (đoạn summary cho sẵn các options, mình lựa từ đem vào): dạng này vừa có khả năng sẽ theo thứ tự, vừa có khả năng sẽ lộn xộn

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK