Vì sao dùng "for below reasons" là sai?

· Vocabulary

Bên cạnh hướng dẫn rất kĩ cách phân tích cấu trúc cũng như từ mới trong các bài báo tiếng anh, IELTS TUTOR hướng dẫn thêm lỗi sai "For below reasons" đây là lỗi thường gặp trong IELTS WRITING nhé

Below đóng vai trò là:

  • Trạng từ
  • Giới từ 
Vì vậy, nếu viết for below reasons thì chữ below đó đang được hiểu đóng vai trò như adj (tính từ) là hoàn toàn sai. Như vậy, để hiểu cặn kẽ lỗi này, cần phải đọc thật kĩ những điểm ngữ pháp sau đây mà IELTS TUTOR đã hướng dẫn kĩ:
Sau khi đọc thật kĩ, sẽ thấy rõ trong cách dùng trạng từ và giới từ, không thể có trường hợp nào để below trước 1 noun cả nên lỗi đó nên được sửa lại là:
  • for the following reasons
  • for the reasons below 

Như bạn học sinh lớp IELTS WRITING ONLINE của IELTS TUTOR viết như này là hoàn toàn sai

Vì sao dùng "for below reasons" là sai?

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK