Cách dùng"THEREFORE & HENCE" tiếng anh

· Vocabulary

Bên cạnh hướng dẫn kĩ cách phân tích cùng bài sửa kĩ càng của học sinh IELTS TUTOR đã đi thi thật ngày 05/7/2020, IELTS TUTOR hướng dẫn kĩ thêm cách dùng từ THEREFORE kĩ càng vì đây là từ rất dễ bị dùng sai trong IELTS

I. Cách dùng "THEREFORE"

1. THEREFORE là TRẠNG TỪ (Adverb)

IELTS TUTOR lưu ý:

1.1. Chức năng của trạng từ (ứng dụng vào Therefore)

IELTS TUTOR đã hướng dẫn kĩ về chức năng và vị trí của trạng từ, em hãy đọc thật kĩ ở link hướng dẫn IELTS TUTOR để phía trên nhé

1.1.1. Bổ nghĩa cho động từ

IELTS TUTOR xét Ví dụ: The region has suffered severe flooding and tourists are therefore advised not to travel there.

1.1.2. Bổ nghĩa cho tính từ

IELTS TUTOR xét Ví dụ: It is therefore helpful to fill in the form before you arrive.

1.1.3. Bổ nghĩa cho cả câu

IELTS TUTOR xét Ví dụ:

 • those people have their umbrellas up: therefore, it must be raining
 • It looks increasingly likely, therefore, that devolution will be suspended.

1.2. Vị trí của trạng từ (ứng dụng vào Therefore)

1.2.1. Vị trí đầu câu (trạng từ liên kết)

IELTS TUTOR xét Ví dụ:

 • Therefore, most experts predict that nuclear power will become increasingly important.

1.2.2. Vị trí trạng từ giữa câu

IELTS TUTOR xét Ví dụ:

 • This could bring back competition and therefore better deals for customers.

2. THEREFORE không thể nối 2 câu được mà phải có, and

IELTS TUTOR lưu ý:

IELTS TUTOR xét Ví dụ:

 • From a long term perspective, though, the chaos has accelerated the process of digitisation of educational institutions, and therefore, students need to develop agility and dynamism to easily adopt and sail through this phase of turbulent transition.
 • Finally, do remember that a healthy mind resides only in a healthy body and therefore, the students need to exercise regularly and keep themselves physically fit as well.

3. THEREFORE nếu trước đó có ; thì sẽ dùng ; therefore,

IELTS TUTOR lưu ý:

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Thực chất cách dùng THEREFORE kiểu này giống với . THEREFORE,

II. HENCE

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Cách dùng là hoàn toàn giống với THEREFORE ở trên nhé

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Hence có nghĩa là điều đó lí giải cho (that is the reason or explanation for)

Cùng xét các ví dụ sau đây:

 • He's got an interview today, hence the suit.
 • His mother was Italian, hence his name - Luca
  • IELTS TUTOR giải thích: ý câu này là mẹ của anh í là người Ý, vậy nên tên của anh í mới là Luca
  • Có nhiều bạn học sinh lớp IELTS ONLINE 1 kèm 1 của IELTS TUTOR sẽ thắc mắc là vì sao ở trên IELTS TUTOR vừa nói là , and + clause mà ở đây lại có dấu , hence. Phải nhìn thật kĩ nhé, , hence his name - Luca là noun nhé nên , noun là hoàn toàn đúng và hence là adv
 • Peter's leaving at the end of this week - hence his anxiety to get his work finished
  • IELTS TUTOR giải thích: dấu - có tính chất tương đương dấu ,
 • The prime minister was attending the conference, hence all the extra security
 • He's just got a pay rise, hence the new car.
 • She's just found out she failed her exams, hence her bad mood.
 • A better working environment improves people’s performance, and hence productivity
  • IELTS TUTOR giải thích: ý câu này có nghĩa là better working environment cải thiện sự thể hiện của mọi người, và vì vậy làm tăng năng suất luôn
  • , and hence productivity hoàn toàn đúng và nếu , and hence + clause câu đó cũng đúng luôn

III. Lỗi sai "hence/therefore" khi viết bài IELTS WRITING

Cách dùng Hence

Cách dùng Hence

Bạn học sinh lớp IELTS ONLINE 1 kèm 1 của IELTS TUTOR viết rất ổn, tuy nhiên đang bị mắc lỗi cách dùng Hence:

 • Viết như này tức là chưa hiểu cách dùng hence vì hence nó là trạng từ liên kết là cách dùng giống với adv 
  , and hence air... thì mới đúng 
 • , and hence là vì trước and + clause phải có ,  còn hence nó là adv thì nó sẽ bổ nghĩa cho cả câu nên k cần , chỗ đó vì , and rồi sau hence phẩy nữa sẽ rối
 • IELTS TUTOR biết chắc chắn là chưa hiểu kĩ cách dùng hence và còn nhầm lẫn chỗ để dấu phẩy nhé, đọc kĩ lại hướng dẫn cách dùng hence phía trên nhé 
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0