Cách dùng cấu trúc đảo ngữ ONLY BY trong tiếng anh

· Grammar

Bên cạnh việc hướng dẫn chi tiết cách phân biệt False và Not Given trong IELTS READING, IELTS TUTOR cũng hướng dẫn thêm Cách dùng cấu trúc đảo ngữ ONLY BY trong tiếng anh

1. Lưu ý cần nhớ trước khi dùng cấu trúc ONLY BY

  • Trong IELTS Task 2, nên có 1 câu đảo ngữ để được điểm cao, cơ mà nên tránh những câu đảo ngữ như Not only...but also vì rất dễ sai, mà trong IELTS 1 khi đã sai grammar thì điểm lên 6 là rất khó!
  • Nên chỉ học cách dùng cấu trúc đảo ngữ ONLY BY + VING + MỆNH ĐỀ ĐẢO NGỮ này vào áp dụng thôi! Các loại đảo ngữ còn lại IELTS TUTOR khuyên là KHÔNG NÊN DÙNG!
  • Để áp dụng thành thạo cấu trúc ONLY BY vào Writing Task 2, các em nên IELTS TUTOR khuyên nên tập dùng cấu trúc này ở câu CONCLUSION!

2. Cách dùng cấu trúc đảo ngữ ONLY BY

  • Câu ví dụ 1: Only by doing exercises can I lose some weights
  • Câu ví dụ 2: Đây là cả 1 đoạn mẫu Conclusion của bài nhé!
    • All things considered, every coin has its two sides and so does modern advances. IN MY VIEW, it is vitally necessary for workers themselves to take their own initiatives to have a well-balanced life, rather BE manipulated by the merits and demerits of modern technologies. Only by doing that can they enjoy their lives to its fullest and avoid being negatively affected by advanced tools.
  • Câu ví dụ 3: Đây là cả 1 đoạn mẫu Conclusion của bài nhé!
    • All things considered, I once again reaffirm that only by implementing stricter methods to fast-food industry can we limit the intake of fast-food among modern citizens.

Các em nên học thêm cách dùng cấu trúc đảo ngữ nâng cao trong IELTS Writing và Speaking để đa dạng các điểm ngữ pháp quan trọng nhé!

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK