Diễn đạt "Thịt kho tàu" tiếng anh(kèm ví dụ)

· Cách diễn đạt

Bên cạnh Hướng dẫn đề thi IELTS 21/11/2020 bài WRITING TASK 2 về Relocating Business to Regional Areas (kèm bài sửa của học sinh đi thi), IELTS TUTOR sẽ hướng dẫn Diễn đạt "Thịt kho tàu" tiếng anh(kèm ví dụ)

caramelized pork and eggs = Thịt kho tàu

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Caramelized pork and eggs is called "Thịt Kho Tàu" in Vietnamese. (IELTS TUTOR giải thích:Thịt Kho Tàu là món ăn gọi là "Thịt Kho Tàu" trong tiếng Việt.)

  • My grandma makes the best caramelized pork and eggs. (IELTS TUTOR giải thích:Bà nội của tôi làm thịt kho tàu ngon nhất.)

  • We often have caramelized pork and eggs for family gatherings. (IELTS TUTOR giải thích:Chúng tôi thường có thịt kho tàu trong những buổi sum họp gia đình.)

  • Caramelized pork and eggs is a classic Vietnamese dish. (IELTS TUTOR giải thích:Thịt kho tàu là món ăn truyền thống của Việt Nam.)

  • Can you teach me how to cook caramelized pork and eggs? (IELTS TUTOR giải thích:Bạn có thể dạy tôi cách nấu thịt kho tàu không?)

  • I love the sweet and savory taste of caramelized pork and eggs. (IELTS TUTOR giải thích:Tôi thích hương vị ngọt và mặn của thịt kho tàu.)

  • Caramelized pork and eggs is often served with steamed rice. (IELTS TUTOR giải thích:Thịt kho tàu thường được dọn kèm cơm trắng.)

  • This restaurant makes a delicious caramelized pork and eggs dish. (IELTS TUTOR giải thích:Nhà hàng này làm món thịt kho tàu ngon lắm.)

  • My mom's caramelized pork and eggs recipe is a family secret. (IELTS TUTOR giải thích: Công thức thịt kho tàu của mẹ tôi là một bí quyết gia đình.)

  • When I visit Vietnam, I always crave homemade caramelized pork and eggs. (IELTS TUTOR giải thích: Khi tôi đến Việt Nam, tôi luôn thèm thịt kho tàu nhà làm.)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE