Cách dùng"As the name suggests/implies"tiếng anh

· Cách dùng từ

Bên cạnh Cách dùng"As the name suggests/implies"tiếng anh, IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

Mang nghĩa"như tên gọi gợi ý"

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • As the name suggests, a smartphone is a device for smart communication. (IELTS TUTOR giải thích: Như cái tên ngụ ý, điện thoại thông minh là một thiết bị để giao tiếp thông minh)

  • As the name implies, a dishwasher is designed to wash dishes automatically. (IELTS TUTOR giải thích: Như tên đã gợi ý, máy rửa chén được thiết kế để tự động rửa chén)

  • As the name suggests, a vegetarian restaurant serves only plant-based dishes. (IELTS TUTOR giải thích: Như tên ngụ ý, nhà hàng chay phục vụ chỉ các món ăn dựa trên thực phẩm từ thực vật)

  • As the name implies, a paperback book has a flexible, paper cover. (IELTS TUTOR giải thích: Như cái tên đã gợi ý, sách bìa mềm có bìa bằng giấy linh hoạt)

  • As the name suggests, a sunflower follows the sun's movement during the day. (IELTS TUTOR giải thích: Như cái tên ngụ ý, hoa hướng dương theo sự di chuyển của mặt trời trong suốt ngày)

  • As the name implies, a waterfall is a natural fall of water from a height. (IELTS TUTOR giải thích: Như tên đã gợi ý, thác nước là sự rơi tự nhiên của nước từ một độ cao)

  • As the name suggests, a snowmobile is a vehicle designed for snow travel. (IELTS TUTOR giải thích: Như cái tên ngụ ý, xe tuyết là một phương tiện được thiết kế cho việc di chuyển trên tuyết)

  • As the name implies, a fire extinguisher is used to put out fires. (IELTS TUTOR giải thích: Như tên đã gợi ý, bình chữa cháy được sử dụng để dập tắt đám cháy)

  • As the name suggests, a backpack is carried on the back. (IELTS TUTOR giải thích: Như cái tên ngụ ý, cặp sách được đeo trên lưng)

  • As the name implies, a smartphone app is an application designed for smartphones. (IELTS TUTOR giải thích: Như tên đã gợi ý, ứng dụng điện thoại thông minh là một ứng dụng được thiết kế cho điện thoại thông minh)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE