Diễn đạt "lương cao" tiếng anh / Paraphrase "good salary"

· Vocabulary

Bên cạnh Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR hướng dẫn Diễn đạt "lương cao" tiếng anh / Paraphrase "good salary"

I. Các kiến thức khác liên quan đến topic "money"

1. Phân biệt Wage và Salary

2. Paraphrase về thu nhập và chi tiêu

II. Paraphrase "good salary"

IELTS TUTOR có hướng dẫn cách tra tính từ nào đi được với salary đọc kĩ nhé

IELTS TUTOR lưu ý các cụm có thể paraphrase cho "good salary":

  • an increase/a rise in salary
  • competitive, generous, handsome, large + salary 
  • high salary
  • good wages
  • A well-paid job
  • top salary 
    • IELTS TUTOR xét ví dụ: Top salaries are liable for a higher rate of tax.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK