Diễn đạt "đối với tôi, về phần tôi"

(Paraphrase "to me")

· Paraphrase

Bên cạnh hướng dẫn PHƯƠNG PHÁP HỌC IELTS WRITING HIỆU QUẢ, IELTS TUTOR hướng dẫn thêm Diễn đạt "đối với tôi, về phần tôi" (Paraphrase "to me")

1. As for me,...

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • As for me, I don't care (IELTS TUTOR giải thích: Về phần tôi, tôi không quan tâm)
  • As for me, I will do my best to accomplish my task.  (IELTS TUTOR giải thích: Về phần tôi, tôi sẽ làm hết sức mình để hoàn thành nhiệm vụ)

2. For me,

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • For me it was painful visiting Peter each week.  (IELTS TUTOR giải thích: Về phần tôi thì rất khổ sở phải ghé thăm Peter mỗi tuần)

3. As far as I am concerned,

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • As far as I'm concerned, the best color is blue.  (IELTS TUTOR giải thích: Về phần tôi, màu đẹp nhất là xanh)

4. Personally,

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Personally, I wish they had not decorated the house in such a meretricious style.  (IELTS TUTOR giải thích: Về phần tôi, tôi ước là họ trang trí ngôi nhà theo phong cách giả tạo)

5. For my part,

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • For my part, I don't mind where we eat  (IELTS TUTOR giải thích: Về phần tôi, ta ăn ở đâu cũng được)
  • For my part I was glad when the end of September came

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK