Diễn đạt "cái gì hiện lên trong đầu tôi" trong tiếng anh thế nào?

· Grammar

Bên cạnh Hướng dẫn đề thi IELTS 21/11/2020 bài WRITING TASK 1 (map) về school library (kèm bài sửa cho HS đi thi), IELTS TUTOR hướng dẫn cách Diễn đạt "cái gì hiện lên trong đầu tôi" trong tiếng anh thế nào?

1. when it comes to sth, people usually think of sth

(khi nhắc đến cái gì, thì mọi người thường nghĩ tới)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • When it comes to Da Nang, people usually think of the city of bridges 

2. sth appear in my mind

IELTS TUTOR xét ví dụ:

Many questions appear in my mind (Hàng loạt câu hỏi hiện ra trong đầu tôi)

3. sth flash through my mind

3. sth cross my mind

4. sth spring to my mind

5. sth come to your mind.

6. sth come / pop into my head.

7. sth grow in my head

8. sth echo in my head: vang vọng trong đầu

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Suddenly, something Jacob had told me this afternoon echoed in my head, finally sinking in (Bỗng nhiên, chuyện Jacob kể cho tôi nghe chiều nay vang vọng trong đầu tôi, cuối cùng tôi cũng hiểu ra)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK