Paraphrasee"COME/SPRING TO MIND"Diễn đạt "cái gì hiện lên trong đầu tôi" tiếng anh

· Grammar

Bên cạnh Hướng dẫn đề thi IELTS 21/11/2020 bài WRITING TASK 1 (map) về school library (kèm bài sửa cho HS đi thi), IELTS TUTOR hướng dẫn cách Paraphrasee"COME/SPRING TO MIND"Diễn đạt "cái gì hiện lên trong đầu tôi" tiếng anh

1. when it comes to sth, people usually think of sth

(khi nhắc đến cái gì, thì mọi người thường nghĩ tới)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • When it comes to Da Nang, people usually think of the city of bridges 

2. sth appear in my mind

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Many questions appear in my mind (Hàng loạt câu hỏi hiện ra trong đầu tôi)

3. sth flash through my mind

4. sth cross my mind

5. sth come to your mind.

6. sth come / pop into my head.

7. sth grow in my head

8. sth echo in my head: vang vọng trong đầu

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Suddenly, something Jacob had told me this afternoon echoed in my head, finally sinking in (IELTS TUTOR giải thích: Bỗng nhiên, chuyện Jacob kể cho tôi nghe chiều nay vang vọng trong đầu tôi, cuối cùng tôi cũng hiểu ra)

9. sth spring to my mind

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • What springs to mind when you hear the word “plastic surgery”? (IELTS TUTOR giải thích: điều gì bạn nghĩ đến đầu tiên khi nghe thấy từ “phẫu thuật thẩm mỹ”?)
  • I’d like to buy her a present but nothing comes to mind (IELTS TUTOR giải thích: Tôi muốn tặng cô ấy một món quà nhưng chưa có ý tưởng gì cả What comes to mind when you think about English?)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0