ĐẢO NGỮ VỚI "SUCH THAT" TIẾNG ANH

· Grammar

Xét ví dụ sau đây trong bài READING IELTS CAMBRIDGE

ĐẢO NGỮ VỚI SUCH THAT

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Trong câu này nếu áp dụng công thức cho SUCH đảo ngữ phía dưới sẽ thấy rõ ở đây là cấu trúc đảo ngữ, chỉ đặc biệt ở chỗ là người viết người ta lặp lại 2 lần such, tuy nhiên thì cũng không có gì sai ngữ pháp cả. Cấu trúc đảo ngữ với such that mang ý nghĩa NHẤN MẠNH
  • Ý nghĩa của câu trên có nghĩa là:" Chính là cái việc chúng ta phụ thuộc vào fossil fuels và lượng lớn carbon dioxide thải ra ở khí quyển đã làm cho chuyên gia đồng ý với việc global warming là không thể tránh được ở hiện tại"

IELTS TUTOR xét Công thức:

  • SUCH + BE(chia) (+ A/AN) + N + THAT + S + V + O
  • Hoặc: SUCH (+ A/AN) + N + BE + S + THAT + S + V + O

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Cách 1: Such is a beautiful girl that all boys love her (IELTS TUTOR giải thích: 1 cô gái quá đẹp đến nỗi bọn con trai đều thích)
  • hoặc Cách 2: Such a beautiful girl is she that all boys love her.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK