Cách paraphrase từ "spacious" (Diễn đạt "rộng rãi" tiếng anh)

· Paraphrase

Bên cạnh PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách paraphrase từ "spacious" (Diễn đạt "rộng rãi" tiếng anh)

I. Kiến thức liên quan

II. Cách paraphrase từ "spacious" (Diễn đạt "rộng rãi" tiếng anh)

1. big

2. large

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • The living room is very large. (IELTS TUTOR giải thích: Phòng khách thì rất rộng rãi)

3. wide

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • The bedroom is very wide. (IELTS TUTOR giải thích: Phòng ngủ thật rộng rãi)

4. commodious

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • The classroom is commodious. (IELTS TUTOR giải thích: Lớp học thì rộng rãi)
  • A commodious/spacious house (IELTS TUTOR giải thích: Nhà cửa rộng rãi)

5. roomy

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • It is really roomy (IELTS TUTOR giải thích: Nó thật rộng rãi)
  • The Jetta is a roomy car. (IELTS TUTOR giải thích: Chiếc Jetta rất rộng rãi)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Tại sao chọn IELTS TUTOR
All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK