Cách paraphrase "ideal" tiếng anh

· Paraphrase

1. ...of all time

2. all-time (Adj)

IELTS TUTOR Hướng dẫn  Cách dùng tính từ "all-time" tiếng anh

3. favourite

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách paraphrase "favourite" tiếng anh

4. cherished (adj)

5. a long-cherished dream / hope

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK